Huren – Kopen

U kunt kunstwerken (o.a. schilderijen, tekeningen, grafiek) van Diek Boerman en Hieke Veenstra, beeldend kunstenaars, huren en/of kopen voor een bepaald bedrag per maand. Het bedrag is afhankelijk van het formaat van het werk. Voor meer informatie over o.a. prijzen van de kunstwerken kunt u ons bellen of mailen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Reglement voor huren, sparen/kopen
De prijzen van een schilderij, tekening, ets, of ruimtelijk werk zijn incl. 9% BTW en lijst

  1. Bij huren of sparen en kopen gaat u een overeenkomst aan voor een bepaald werk/bepaalde werken gedurende een bepaalde periode.
  2. Bij huren of sparen en kopen wordt voor u het door u betaalde bedrag als kooptegoed gereserveerd (minus eventuele gemaakte onkosten). Aan het eind van het jaar, of als het contract afloopt, krijgt u een opgave met het tot dan toe opgebouwde kooptegoed.
  3. Bij beëindiging van het contract kan het gespaarde bedrag aangewend worden om een werkstuk van een kunstenaar aan te kopen conform het gespaarde bedrag. Als het gespaarde bedrag niet toereikend is om het werk te kopen, dan dient u het bedrag aan te vullen tot het bedrag van de aankoop. Teruggave  van het kooptegoed is niet mogelijk.
  4. Gemaakte onkosten hebben eventueel betrekking op: reiskosten t.b.v. transport van de kunstwerken van Kunst B&V, Norgerweg 153, 9494 TA Yde naar de plaats van bestemming (0,25 Euro per km. per vervoermiddel), inrichtingskosten, de kunstenaars Boerman & Veenstra richten, indien u dit wenst, de ruimte(n) voor u in voor een tarief van 25,- Euro per uur.
  5. De prijzen van de werken zijn inclusief de 9% BTW zie de bij het werk behorende lijst. Deze prijzen kunnen gewijzigd worden, echter niet tijdens de vastgestelde uitleenperiode. Als u een werk in bruikleen heeft geniet u het eerste recht van koop.
  6. U dient het bedrag conform de overeenkomst maandelijks, voor de 10e, over te maken op ABN-AMRO NL50ABNA 0512 7063 52 t.n.v. KUNST B&V, Norgerweg 153, 9494 TA Yde, onder vermelding van het contractnummer.
  7. Glasschades en/of schade aan lijsten of werk, die gedurende de uitleenperiode ontstaan, zijn voor rekening van de huurder.
  8. Het is niet toegestaan de werken te reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in bruikleen te geven zonder toestemming van de kunstenaar.

Prijzen:
Prijzen voor huurkoop per maand per schilderij/tekening:
Formaat tot 70 x 70 cm  € 25,- incl  9% BTW
Formaat van 70 x 70 cm tot 100 x 100 cm € 35,- incl  9% BTW
Formaat boven 100 x 100 cm € 50,- incl 9% BTW